Game PC【Counter Strike OL2-China】Server Win + Client + Công Cụ + Hướng Dẫn
Cập nhật gần đây 2024-03-05
Số tài nguyên 4868

#热门
Game PC【Counter Strike OL2-China】Server Win + Client + Công Cụ + Hướng Dẫn

2024-03-05 Game Client 0 616
Cam kết丨KGC cung cấp các giao dịch an toàn và trung thực!
Dịch vụ giá trị gia tăng:
¥ 10金币

VIP 8折、VIP Trọn đời免费升级VIP

Mở VIP hưởng đặc quyền ưu đãi
Tải xuống Nâng cấp
Mô tả chi tiết
Chỉ có thể thông qua Local Area Network Online, nếu không trừ chủ phòng bên ngoài người chơi sẽ thẻ 10%.
Trước mắt phương pháp giải quyết: Thông qua”radmin”Tổ kiến giả lập Local Area Network, tức Server sử dụng radmin Giả lập ip Bắc, sau đó nghĩ Online cũng đều mở radmin, hộ khách bưng kết nối radmin Giả lập ip( Hộ khách bưng”cso2 Khởi động.bat”Bên trong biên tập ip), không có radmin Hoặc sẽ không dùng mời tự hành Baidu, rất đơn giản.
Bất quá trò chơi cũng có một chút vấn đề, không phải tất cả hình thức đều có thể chơi, có chút hình thức tự mang người máy, mặc dù cũng có chỉ lệnh có thể thêm, bất quá giống sinh hóa hình thức, dù cho tăng thêm người máy, cũng rất đần, mấy cái cương thi ở nơi đó đánh lộn, không tới bắt người, bất quá thi đấu ( Bạo phá ) Hình thức chơi cũng không tệ lắm.
Game PC【Counter Strike OL2-China】Server Win + Client + Công Cụ + Hướng Dẫn
Game PC【Counter Strike OL2-China】Server Win + Client + Công Cụ + Hướng Dẫn
Game PC【Counter Strike OL2-China】Server Win + Client + Công Cụ + Hướng Dẫn Game PC【Counter Strike OL2-China】Server Win + Client + Công Cụ + Hướng Dẫn Game PC【Counter Strike OL2-China】Server Win + Client + Công Cụ + Hướng Dẫn
资源下载此资源下载价格为10金币,VIP 8折、VIP Trọn đời免费,请先

KumaCenter Game Client Game PC【Counter Strike OL2-China】Server Win + Client + Công Cụ + Hướng Dẫn https://kumacenter.com/4868/uncategorized/game-client/

Vấn đề thường gặp

Bài viết liên quan

Bình luận
暂无评论