Game Mobile【Thiên Đạo Tình Duyên-China “Sửa Lỗi Liên SV”】Server Linux + Nhiều Server + ANDROI + GM Tool + Hướng Dẫn
Cập nhật gần đây 2024-04-25
Số tài nguyên 5396

#热门
Game Mobile【Thiên Đạo Tình Duyên-China “Sửa Lỗi Liên SV”】Server Linux + Nhiều Server + ANDROI + GM Tool + Hướng Dẫn

2024-04-25 Game Mobile 0 763
Cam kết丨KGC cung cấp các giao dịch an toàn và trung thực!
Dịch vụ giá trị gia tăng:
¥ 10金币

VIP 8折、VIP Trọn đời免费升级VIP

Mở VIP hưởng đặc quyền ưu đãi
Tải xuống Nâng cấp
Mô tả chi tiết

1. Đã thêm chức năng đa vùng và máy chủ chéo

2. Giải quyết vấn đề không có thông tin quái vật trên giao diện Đảo Thần Thú và Di Tích Cổ xuyên server

3. Giải quyết chức năng của Diễn đàn Xianfeng trong Đấu trường Cạnh tranh

4. Đã thêm chức năng nạp tiền nội bộ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua các gói quà trong trò chơi yêu cầu mua hàng không phải Yuanbao.

5. Đã sửa đổi số lượng vật phẩm trong ba lô xếp chồng lên nhau, 99 và 999 trước đó giờ có thể được xếp chồng lên 99999.

6. Khắc phục sự cố Thiên Cơ Ấn không thể cường hóa

7. Xóa màn hình FPS ở giữa phía trên của máy khách

Game Mobile【Thiên Đạo Tình Duyên-China “Sửa Lỗi Liên SV”】Server Linux + Nhiều Server + ANDROI + GM Tool + Hướng Dẫn

Game Mobile【Thiên Đạo Tình Duyên-China “Sửa Lỗi Liên SV”】Server Linux + Nhiều Server + ANDROI + GM Tool + Hướng Dẫn

Game Mobile【Thiên Đạo Tình Duyên-China “Sửa Lỗi Liên SV”】Server Linux + Nhiều Server + ANDROI + GM Tool + Hướng Dẫn

Game Mobile【Thiên Đạo Tình Duyên-China “Sửa Lỗi Liên SV”】Server Linux + Nhiều Server + ANDROI + GM Tool + Hướng Dẫn

Game Mobile【Thiên Đạo Tình Duyên-China “Sửa Lỗi Liên SV”】Server Linux + Nhiều Server + ANDROI + GM Tool + Hướng Dẫn

Game Mobile【Thiên Đạo Tình Duyên-China “Sửa Lỗi Liên SV”】Server Linux + Nhiều Server + ANDROI + GM Tool + Hướng Dẫn

Game Mobile【Thiên Đạo Tình Duyên-China “Sửa Lỗi Liên SV”】Server Linux + Nhiều Server + ANDROI + GM Tool + Hướng Dẫn

Game Mobile【Thiên Đạo Tình Duyên-China “Sửa Lỗi Liên SV”】Server Linux + Nhiều Server + ANDROI + GM Tool + Hướng Dẫn

Game Mobile【Thiên Đạo Tình Duyên-China “Sửa Lỗi Liên SV”】Server Linux + Nhiều Server + ANDROI + GM Tool + Hướng Dẫn

资源下载此资源下载价格为10金币,VIP 8折、VIP Trọn đời免费,请先

KumaCenter Game Mobile Game Mobile【Thiên Đạo Tình Duyên-China “Sửa Lỗi Liên SV”】Server Linux + Nhiều Server + ANDROI + GM Tool + Hướng Dẫn https://kumacenter.com/5396/uncategorized/game-mobile/

Vấn đề thường gặp

Bài viết liên quan

Bình luận
暂无评论