Game H5【Phong Thần-China “Bản Nâng Cấp” 】Server Linux + Nhiều Server + ANDROI + GM CDK + Hướng Dẫn
Cập nhật gần đây 2024-06-22
Số tài nguyên 5947

#热门
Game H5【Phong Thần-China “Bản Nâng Cấp” 】Server Linux + Nhiều Server + ANDROI + GM CDK + Hướng Dẫn

2024-06-22 GameH5 0 828
Cam kết丨KGC cung cấp các giao dịch an toàn và trung thực!
Dịch vụ giá trị gia tăng:
¥ 2000金币 Mở VIP hưởng đặc quyền ưu đãi
Tải xuống Nâng cấp
Mô tả chi tiết

1.Cập nhật cấp độ anh hùng lên 99999
2. Cập nhật cấp độ huấn luyện thú hồn lên cấp 1000
3.Cập nhật cấp độ chơi thần thú lên cấp 100
4.Cập nhật bộ tứ thần mới
5.Cập nhật thiết bị nâng cao lên T200
6. Cập nhật và tối ưu sự kiện ra mắt
7. Cập nhật và tối ưu VIP
8. Cập nhật 6 người chơi
9. Cập nhật 47 anh hùng mới
10. Cập nhật vũ khí độc quyền của 47 anh hùng mới
11. Cập nhật bộ sưu tập độc quyền cho 47 anh hùng mới
12. Cập nhật gói giọng nói độc quyền cho 47 anh hùng mới
13. Cập nhật 40 skin chất lượng cao
14.Cập nhật và tăng thuộc tính thu được từ giao diện mới
15.Cập nhật 47 tướng mới đột phá nâng cao
16. Cập nhật và tăng cường kỹ năng đột phá nâng cao của 47 anh hùng mới để nhận thuộc tính.
17. Cập nhật 47 tướng mới để đột phá cảnh giới
18. Cập nhật kỹ năng thứ năm của 47 anh hùng mới

Game H5【Phong Thần-China “Bản Nâng Cấp” 】Server Linux + Nhiều Server + ANDROI + GM CDK + Hướng Dẫn

Game H5【Phong Thần-China “Bản Nâng Cấp” 】Server Linux + Nhiều Server + ANDROI + GM CDK + Hướng Dẫn

Game H5【Phong Thần-China “Bản Nâng Cấp” 】Server Linux + Nhiều Server + ANDROI + GM CDK + Hướng Dẫn

Game H5【Phong Thần-China “Bản Nâng Cấp” 】Server Linux + Nhiều Server + ANDROI + GM CDK + Hướng Dẫn

Game H5【Phong Thần-China “Bản Nâng Cấp” 】Server Linux + Nhiều Server + ANDROI + GM CDK + Hướng Dẫn

Game H5【Phong Thần-China “Bản Nâng Cấp” 】Server Linux + Nhiều Server + ANDROI + GM CDK + Hướng Dẫn

Game H5【Phong Thần-China “Bản Nâng Cấp” 】Server Linux + Nhiều Server + ANDROI + GM CDK + Hướng Dẫn

资源下载此资源下载价格为2000金币,请先

KumaCenter GameH5 Game H5【Phong Thần-China “Bản Nâng Cấp” 】Server Linux + Nhiều Server + ANDROI + GM CDK + Hướng Dẫn https://kumacenter.com/5947/uncategorized/gameh5/

Vấn đề thường gặp

Bài viết liên quan

Bình luận
暂无评论