ziyuan

Cuộc sống không chỉ có hiện tại, mà còn thơ ca